Ein Llinell Cwsmeriaid
01633 620 111

Yn Eich Cymuned

Mae Bron Afon yn fenter gymdeithasol sy’n cael ei rhedeg gan staff ac aelodau sydd wth eu bodd yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl. Mae ein gwaith yn cynnwys adeiladwaith, adfywio cymunedol, cefnogaeth a chymaint mwy.

Mae cymunedau yn Nhorfaen wrth wraidd popeth yr ydym yn ei wneud, ac mae gennym dîm ymroddedig i weithio gyda hwy a darparu cefnogaeth i bob un o’r 17 cymuned yr ydym yn eu gwasanaethu.

Rydym am sicrhau eich bod yn cael y newyddion diweddaraf drwy community news ledled Torfaen ac yn eich ardal. Byddwn hefyd yn rhoi gwybod i chi am holl ddigwyddiadau Bron Afon  sydd ar y gweill, o ddiwrnodau hwyl i gymorthfeydd cyngor ac archwilio stadau.

Ym mha gymuned ydych chi’n byw?

Rydym wedi creu chwiliad cod post handi i chi gael gwybod ym mha gymuned yr ydych chi.

Os na fedrwch chi ddod o hyd i’ch cymuned, rhowch alwad i ni ar 0800 111 4242 / 01633 620 111