Y Bwrdd

Mae gan y Bwrdd gyfrifoldeb cyffredinol dros benderfyniadau am gyfeiriad strategol, cyllid, safonau a pholisïau Bron Afon. Mae’r Bwrdd yn monitro perfformiad, gan gynnwys yn erbyn yr ymrwymiadau yn y ddogfen gynnig, ac yn dal y rheolwyr i gyfrif.

Mae’r Bwrdd yn cynnwys 12 aelod ar hyn o bryd.

Aelodau Bwrdd Bron Afon

Dyma restr o holl Aelodau Bwrdd Bron Afon.

Andrew Lawrence - Aelod o’r Bwrdd ers Rhagfyr 2014, hefyd yn Gadeirydd y Bwrdd ac ar y Pwyllgor Asedau a Datblygu

David Michael - Aelod o’r Bwrdd ers Rhagfyr 2014, hefyd yn Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Moeseg

Veronica Crick - Aelod o’r Bwrdd ers Chwefror 2014, hefyd yn Is-Gadeirydd y Pwyllgor Staffio

Allan Giles - Aelod o’r Bwrdd ers Medi 2011, hefyd ar y Pwyllgor Staffio

Patrick Harkness - Aelod o’r Bwrdd ers Ionawr 2014, hefyd yn Is-gadeirydd y Bwrdd a Chadeirydd y Pwyllgor Asedau a Datblygu

Jessica Powell - Aelod o’r Bwrdd ers Mawrth 2017.

Brian Jones - Aelod o’r Bwrdd ers Ebrill 2015, hefyd ar y Pwyllgor Archwilio a Moeseg ac Is-gadeirydd y Pwyllgor Asedau a Datblygu.

Mandy Eddolls- Aelod o’r Bwrdd ers Tachwedd 2015, hefyd yn Gadeirydd y Pwyllgor Staffio

Bethan Evans- Aelod o’r Bwrdd ers Rhagfyr 2017

Craig Nowell- Aelod o’r Bwrdd ers Rhagfyr 2017

Joanne Oak- Aelod o’r Bwrdd ers Rhagfyr 2017

Stephen Lodge- Aelod o’r Bwrdd ers Rhagfyr 2017

Am fwy o wybodaeth am ein bwrdd gallwch ddarllen eu manylion yn fyr yma.

Sut allwch chi gymryd rhan?

Mae cyfarfodydd y Bwrdd yn cael eu cynnal bob amser ar ddydd Iau ac maen nhw i gyd ar agor i’r cyhoedd. Os hoffech chi fynychu cyfarfod a derbyn yr agenda a phapurau eraill o flaen llaw, neu os hoffech fwy o wybodaeth am sut i ddod yn aelod o’r bwrdd, ffoniwch Amanda Oliver ar 01633 620267 neu e-bostiwch amanda.oliver@bronafon.org.uk

Cod Ymddygiad

Mae’r Bwrdd yn gweithio gyda’r Uwch Dîm Rheoli ac yn gyfrifol am lywio cyfeiriad strategol y sefydliad. Rhaid i’r Bwrdd weithredu i’r safonau uchaf a rhaid iddo hefyd ddilyn Cod Ymddygiad y mae modd ei ddarllen yma.

Cyfarfod y Bwrdd

Bydd cyfarfod nesaf y bwrdd ar:

 Dydd Mercher 28 Mawrth 2018

Bydd papurau ar gyfer y cyfarfod hwn ar gael yma wythnos o flaen llaw.

Blaenorol Papurau'r Bwrdd

Dyma’r papurau nad ydynt yn gyfrinachol o’r 7 cyfarfod bwrdd diwethaf a’r Cofnodion nad ydynt yn gyfrinachol. Os hoffech gael copi o hen bapurau ffoniwch y tîm llywodraethu ar 01633 620453 neu e-bostiwch amanda.oliver@bronafon.org.uk

Dyddiadau Cyfarfodydd ar gyfer 2018

  • Dydd Iau 24 Mai
  • Dydd Iau 19 Gorffennaf
  • Dydd Iau18 Hydref
  • Dydd Iau 13 Rhagfyr

Rheolau Sefydlog

Mae’r ddogfen Rheolau Sefydlog yn cefnogi ac yn atgyfnerthu Rheolau Bron Afon. Mae’n rhoi canllawiau ar gyfansoddiad, rôl a chyfrifoldebau’r Bwrdd, Pwyllgorau’r Bwrdd a’r Tîm Gweithredol. Os oes gyda chi unrhyw ymholiadau am y Rheolau Sefydlog, cysylltwch os gwelwch yn dda ag amanda.oliver@bronafon.org.uk