Ein Llinell Cwsmeriaid
01633 620 111

Ein Tenantiaid

Bu i ni gyflawni safonau Ansawdd Tai Cymru yn 2013. Ers hynny, rydym wedi bod yn parhau gyda’n gwaith i sicrhau bod pob un o’n cartrefi yn parhau i fodloni Safon Ansawdd Tai Cymru.

Rydym am roi digon o wybodaeth ddefnyddiol i drigolion ynglŷn â byw ym Mron Afon, yn cynnwys sut i dalu eich rhent, rhoi gwybod am atgyweiriad neu gysylltu â ni.

Yma ym Mron Afon rydym yn annog tenantiaid i gymryd rhan er mwyn llywio a gwella ein gwasanaethau. I wneud hynny, byddwn yn holi eich barn, gwrando ar yr hyn yr ydych yn ei ddweud wrthym, a mynd ati i wneud gwir wahaniaeth i gymunedau. Os hoffech chwarae mwy o ran ym mhenderfyniadau Bron Afon beth am gael mwy o wybodaeth am ddod yn Aelod. Gall tenantiaid ymaelodi yn rhad ac am ddim.