Ein Llinell Cwsmeriaid
01633 620 111

Sut i dalu eich rhent

Mae yna lawer o ffyrdd y gallwch dalu eich rhent. Dewiswch yr opsiwn sydd orau i chi. Cofiwch, os na fyddwch yn talu eich rhent byddwch yn mynd i ddyled ac fe allech gael eich troi allan.

Wythnos di-rent

Yr wythnosau di-rent yn 2017 fydd yr wythnosau sy’n cychwyn ar:

  • Dydd Llun 27.8.16
  • Dydd Llun 24.12.16

Bydd y fideo hwn yn helpu i ddangos y gwahanol ffyrdd y gallwch dalu eich rhent. 

Cael trafferth talu eich rhent?

Rhowch wybod yn syth i ni oherwydd fe allech fynd i ddyled a chael eich troi allan.  'Cysylltwch â'n Tîm Cyngor ar Arian a all eich helpu i ddod o hyd i ffyrdd i arbed arian a chadw arian yn eich poced.

Talu ar lein

Gallwch dalu ar lein gan ddefnyddio gwasanaeth allpay trwy ddefnyddio’ch cerdyn credyd neu ddebyd.

Ar eich ‘smartphone’

Mae Allpay wedi creu aps ffôn symudol er mwyn i chi dalu eich rhent wrth i chi fynd wrth eich gwaith bob dydd.

Lawr lwytho’r ap ar gyfer iPhone drwy App Store

Lawr lwytho’r ap ar gyfer Android drwy Google Play

Lawr lwytho’r ap ar gyfer Ffôn Windows

Debyd Uniongyrchol

I drefnu taliad Debyd Uniongyrchol rhowch alwad i ni ar 0800 111 4242 a byddwn yn eich helpu i'w drefnu dros y ffôn.

Cerdyn sweip

Gallwch ddefnyddio eich cerdyn sweip i dalu eich rhent ym mron i 60 o siopau a swyddfeydd post yn Nhorfaen a miloedd mwy ledled y DU. Cadwch lygad am yr arwyddion hyn neu dewch o hyd ’i’ch PayPoint neu eich swyddfa bost agosaf 

PayPoint logoPost office logo

 

Dros y ffôn

Gallwch ffonio allpay ar 0844 557 8321 ar unrhyw adeg yn ystod y dydd neu’r nos i dalu â cherdyn credyd neu ddebyd, gan ddyfynnu’r rhif hir ar eich cerdyn sweip.