Swyddi gwag

 

Teitl y Swydd:  Community Investment Officer

Cyflog:  £23,808 - £27,266 y flwyddyn

Pecyn Cais.
Cwblhewch ddwy ran y ffurflen gais isod. Rydym yn awgrymu i chi ddefnyddio cyfrifiadur.
Ffurflen gais Adran A Ffurflen gais Adran B

Os hoffech y wybodaeth yma yn Gymraeg gadewch i ni wybod ar 01633 620111

Os ydych yn cael unrhyw anawsterau wrth agor, teipio neu arbed y dogfennau pdf Ffurflen Gais golygadwy uchod, gallwch lawrlwytho'r meddalwedd Adobe Reader am ddim yma.

Gweithio Gyda Ni

Cyflwyniad

Rydym yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal.  Rydym yn gweithio gyda Stonewall Cymru ac yn cefnogi ymgyrchoedd Amser i Newid a Dementia Friends.

Bydd gyrfa gyda Bron Afon yn rhoi cyfle i chi weithio mewn sefydliad sy’n cynnwys pobl mewn penderfyniadau am ble maent yn byw ac yn gweithio. Rydym yn cynnig pecyn hael o fanteision gan gynnwys:

 • Gweithio hyblyg
 • Gwyliau blynyddol sy’n cynyddu gyda gwasanaeth
 • Cau dros y Nadolig
 • Cynnydd raddfa gyflog gynyddrannol gwell
 • Cynllun Pensiwn Cyfrannol Cyfatebol gan y Cyflogwr
 • Tâl mamolaeth/tadolaeth a thâl mabwysiadu gwell
 • Cynllun talebau gofal plant
 • Cynllun arian Simply Health
 • Parcio am ddim
 • Caffi ar y safle
 • Buddsoddi mewn dysgu a datblygu
 • Clwb cymdeithasol staff
 • Llogi beiciau am ddim

Swyddi gwag

Nid oes gennym unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd. Gwiriwch y dudalen hon yn rheolaidd.

Sut i wneud cais

Darllenwch y pecyn cais perthnasol trwy'r ddolen uchod. Os oes angen ffurflen gais ar bapur neu os oes gennych unrhyw ymholiadau am unrhyw un o'n swyddogaethau, ffoniwch y tîm Adnoddau Dynol ar 01633 620 285. Nid ydym yn derbyn CVs nac yn cadw ceisiadau ar ffeil. Pan fydd gennym swydd ar gael bydd angen i chi lenwi ffurflen gais.