Ein Llinell Cwsmeriaid
01633 620 111

Sut i roi gwybod am atgyweiriad

 

Dywedwch wrthym yn uniongyrchol am atgyweiriadau drwy ddefnyddio Fy Nghyfrif. Gallwch hefyd weld eich balans rhent. Gallwch chi ei wneud unrhyw bryd. Cofrestrwch neu mewngofnodwch i Fy Nghyfrif yma.

Llawlyfr Trwsio a Chynnal a Chadw

Cliciwch yma i lawrlwytho copi o’n llawlyfr, ynddo y gellir gweld pa waith y bydd Bron Afon yn ei wneud a pha waith y bydd angen i chi ei wneud eich hun. Mae popeth sydd angen i chi ei wybod am ein gwasanaeth wedi’i gynnwys yn y llawlyfr.

Atgyweiriadau a’r rhaglen cynnal a chadw

Os yw Bron Afon yn gyfrifol am y gwaith yr ydych yn gofyn iddo ei gwblhau, byddwn yn dweud wrthych a fydd modd ei gwblhau yn gyflym neu ei ychwanegu at ein rhaglen cynnal a chadw. Pan nad yw’r atgyweiriad yn waith brys, rydym yn medru cynllunio gwaith ar eich tŷ chi a thŷ eich cymydog ar yr un pryd.

Cyn i chi gysylltu

Dyma rhai pethau i chi feddwl amdanynt cyn cysylltu. Os oes angen sylw brys ar yr atgyweiriad y peth gorau i chi ei wneud yw rhoi galwad i ni ar 0800 111 4242 / 01633 620 111.

  • Y rhif ffôn gorau i ni ei alw yn ystod y dydd
  • Rhif eich ffôn symudol os yw’n wahanol i’r uchod
  • Cyfeiriad e-bost
  • Cymaint o fanylion ag y medrwch am y nam neu’r atgyweiriad
  • Os oes gennych anabledd neu gyflwr meddygol
  • Manylion unrhyw ddyddiau’r wythnos na fyddwch ar gael os byddwn am alw

A oes angen bwlb golau newydd yn eich cegin neu ystafell ymolchi?

Nid yw hon yn rhestr gymeradwy ond dyma fanylion rhai cyflenwyr bylbiau golau gallech ddewis ohonynt. Ni fyddant ffitio’r bylbiau ar eich rhan, ond byddant yn cymryd eich hen rai i ffwrdd ar gyfer eu hailgylchu:

Edmundsons - ffôn: 01633 856 056
Uned 1A Stad Ddiwydiannol Albany, Casnewydd
Cegin: £4.00 gan gynnwys TAW
Ystafell Ymolchi: £4.00 gan gynnwys TAW. Cludiad am ddim a chludiad diwrnod nesaf.

Dean Electrical -  ffôn: 01633 484 000 
Uned 100 Stad Ddiwydiannol Springvale, Cwmbrân
Cegin: £2.00 + TAW
Ystafell Ymolchi: £2.50 + TAW

L.H. Evans - ffôn: 01633 873 236
Uned 53 Stad Ddiwydiannol Springvale, Cwmbrân
Cegin £2.60 gan gynnwys TAW
Ystafell Ymolchi £4.00 gan gynnwys TAW

Sut i roi gwybod am atgyweiriad

Dros y ffôn

Rhowch alwad i ni ar 0800 111 4242 (rhad ac am ddim o linell tir) neu 01633 620 111(rhatach os ydych yn galw ar ffôn symudol).

Gallwch ddefnyddio’r rhif hwn i roi gwybod am atgyweiriad 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos - dyma’r ffordd orau mewn argyfwng.

Galwad nôl rhad ac am ddim

Pan fyddwch yn cysylltu â ni dros y ffôn, weithiau bydd y llinell yn brysur. Os byddwch yn pwyso’r * (seren) yn ystod unrhyw rhai o’r cyhoeddiadau yr ydych yn eu clywed wrth aros, fe allwch adael neges a bydd aelod o’n tîm yn rhoi galwad yn ôl i chi. Nid chodir tâl am y gwasanaeth yma a ni fydd tâl i’w dalu ar adegau prysur. Bydd hyn yn arbed ychydig o amser i chi a ni fydd rhaid i chi aros eich tro yn y system ciwio.

Drwy e-bost

Gallwch ofyn am atgyweiriad drwy e-bost (reporting_repairs@bronafon.org.uk) unrhyw adeg am atgyweiriadau llai pwysig. Caniatewch 24 awr i gael ateb. Cofiwch nad ydym yn siecio’r cyfrif e-bost hwn y tu allan i oriau arferol y swyddfa felly gwenwch yn siŵr eich bod yn cofio hyn pan fyddwch yn e-bostio ar benwythnos.

Yn bersonol

Os byddwch yn gweld aelod o staff Bron Afon yn eich cymuned, gallwch ddweud wrthynt fod angen atgyweiriad arnoch, neu fe allwch alw heibio ein swyddfeydd yn ystod oriau gwaith.

Facebook

Gallwch roi gwybod am atgyweiriadau nad ydynt eu hangen ar frys ar dudalen Tai Cymunedol Bron Afon ar Facebook ar unrhyw adeg. Cofiwch nad ydym yn siecio’r dudalen hon y tu allan i oriau arferol y swyddfa.