Ein Llinell Cwsmeriaid
01633 620 111

Llawlyfr Trwsio a Chynnal a Chadw

Rydych chi’n rhoi gwybod inni mai sicrhau cyflwr ardderchog eich cartref yw’r gwasanaeth pwysicaf yr ydyn ni’n ei gynnig. Mae cyllunio a chyflawni gwaith trwsio a chynnal a chadw ar gyfer dros 8,000 o gartrefi’n her. Rydyn ni wrth ein bodd yn cyflawni’r gwaith hwn oherwydd mae hwnnw’n eich plesio ac yn eich gwneud chi’n fwy bodlon â Bronafon fel landlord.

‘Pwy sy’n Gyfrifol?’ yw’r adran bwysicaf, Rydyn ni wedi’i wneud yn hawdd i chi wirio ai eich cyfrifoldeb chi, neu ein cyfrifoldeb ni yw unrhyw broblem sy’n codi â’ch cartref.

Lawrlwythwch gopi o’r Llawlyfr

Cliciwch yma i lawrlwytho copi (PDF 1.5MB) o’n Llawlyfr Trwsio a Chynnal a Chadw.

Helpwch ni i wella’n llawlyfr.

Os oes gennych uinrhyw sylwadau a fydd yn ein helpu i wella’r llyfr hwn yn y dyfodol, rhowch wybod. Diolch.