Amdanom ni

Mae Bron Afon yn fenter gymdeithasol sy’n cael ei rhedeg gan staff ac aelodau sydd yn mwynhau gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl. Mae ein gwaith yn cynnwys adeiladu, adfywio cymunedau, cymorth a chymaint mwy.

Rydym wedi bodoli ers 31 Mawrth 2008 pan bleidleisiodd tenantiaid Cyngor Torfaen i o blaid cael Bron Afon yn landlord newydd. Ers hynny rydym wedi bod yn gwella’u cartrefi yn ôl Safon Ansawdd Tai Cymru. .

Mae gwario arian yn yr ardal leol yn golygu ein bod wedi llwyddo i greu manteision ychwanegol yn cynnwys creu swyddi, a’u diogelu.

Mae aelodaeth Bron Afon wedi tyfu i  dros 1,800 o bobl sydd â llais yn yr hyn y mae Bron Afon yn ei wneud. Mae hyn yn ein gwneud yn un o’r cydweithredfeydd  cymunedol yn y wlad a golyga bod gennym ymagwedd  wahanol. Os hoffech wybod mwy ynglŷn â gweithio gyda ni, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Mae ein harbenigedd yn cynnwys:

  • Tai
  • Contractio moesegol
  • Gwasanaethau adeiladu
  • Adfywio cymunedau
  • Buddsoddiad a chynhwysiant cymunedol
  • Hyfforddiant
  • Cymorth

 Iaith Gymraeg

Rydym wedi datblygu Cynllun iaith Gymraeg sy’n codi ymwybyddiaeth ynghylch sut y gall y rheiny sy’n delio â ni, gyfathrebu gyda’n gilydd, yn Gymraeg a Saesneg. Bob blwyddyn, rydym yn llunio adroddiad monitro i ddangos sut yr ydym yn perfformio yn erbyn targedau’r cynllun. Mae’r adroddiad diweddaraf yn cwmpasu 2016/17.