Polisïau lesddeiliad

Yma fe welwch y tri phrif bolisi sydd gennym sy'n effeithio ar lesddeiliaid.

Polisi Rheoli Lesddeiliad

Bydd Bron Afon yn darparu gwasanaeth rheoli prydlesol effeithlon, gwerth am arian sy’n canolbwyntio ar y cwsmer, yn unol â’r fframwaith cyffredinol a’i gosodir yn y polisi hwn. Mae'r polisi yn gweithredu o fewn set ehangach o bolisïau sy'n ymwneud â phrif weithgareddau a phwrpas Bron Afon, cyfeirir at rai ohonynt yn y ddogfen hon.

Polisi Codi Tâl ar Lesddeiliad

Mae'r datganiad hwn yn cwmpasu'r hyn a byddwn yn gwneud, yr hyn y byddwn efallai yn gwneud a’r hyn ni fyddwn yn gwneud pan ddaw i godi tâl ar ein lesddeiliaid.

Polisi cwynion

Rydym am ddarparu'r gwasanaeth gorau y gallwn ar gyfer ein tenantiaid a’n lesddeiliaid. Os ydych yn credu ein bod yn gwneud rhywbeth yn anghywir, dywedwch wrthym er mwyn i ni ymchwilio iddo a gwneud gwelliannau i'n gwasanaethau. Gallwch gael gwybodaeth am gyflwyno cwyn drwy glicio yma.