Cyngor ar Arbed Arian

Mae siopa am fwyd bob wythnos yn fwy costus nag erioed ac mae gwneud yn siŵr nad ydych yn talu mwy am eich nwy yn her. Ond diolch i’r drefn, mae yna nifer o arbenigwyr a all wneud yn siŵr nad ydych yn gorwario a byw o fewn eich incwm.

Mae ein cynghorwyr ariannol yma i helpu

Gall cynghorwyr ariannol Bron Afon rhoi’r cyngor diweddaraf ichi ac awgrymu ffyrdd o arbed arian ar eich biliau. Mae’r gwasanaeth yn rhad ac am ddim. I siarad ag un ohonynt, ffoniwch 0800 111 42 42 neu 01633 620 111. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae’r tîm wedi helpu i ddychwelyd tua £170,000 yn ôl i bocedi trigolion Torfaen.

Cadwch lygad ar ein tudalennau ar Facebook a Twitter am ein bod yn rhannu cyngor ar sut i arbed arian. Dywedwch wrthym drwy gyfryngau cymdeithasu am eich hoff gyngor i arbed arian, a byddwn yn eu rhannu.

 

Cyngor i Bobl Ifanc

Cewch ddechreuad gwell i'ch arian drwy gael cyngor nawr.  Os ydych am adael yr ysgol neu mynd i addysg bellach bydd y videos hyn gall y Gwasanaeth Cyngor Ariannol eich helpu gyda awgrymiadau gwerthfar neu edrych ar ôl eich arian.

 

Cyngor gan arbenigwyr eraill

Cyngor ar Bopeth

Mae’r Ganolfan Cyngor ar Bopeth yn datrys problemau cyfreithiol, ariannol a mathau eraill o broblemau drwy gynnig cyngor annibynnol, cyfrinachol am ddim. Gall eu cynghorwyr arbenigol arbed arian ichi a gwneud yn siŵr eich bod yn cael y budd-daliadau cywir.

Mae CAB hefyd yn cynnig cyngor gwych ar lein, ee y fideo hwn sy’n edrych ar y rheolau y mae rhaid i fenthycwyr diwrnod cyflog eu dilyn:

Mae gan Gyngor ar Bopeth Torfaen swyddfa yng Nghwmbrân ac un ym Mhont-y-pŵl, lle y gallwch drefnu i weld cynghorwr.

Ffoniwch 03444 77 20 20, cysylltwch â gwefan CAB neu e-bostiwch reception@torfaencab.cabnet.org.uk

Swyddfa Cwmbrân:
43a, 44 a 45 Sgwâr Gwent (yn yr orsaf bysus), Cwmbrân, NP44 1PL

Swyddfa Pont-y-pŵl:
Castle Mews, Stryd Siôr, Pont-y-pŵl, NP4 6BU

‘Money Saving Expert’

Mae gan Martin Lewis, yr enwog Money Saving Expert, wefan sydd yn cynnwys miloedd o awgrymiadau da a chysylltiadau, i wneud yn siŵr eich bod yn cael y gorau o bob £1 yr ydych yn ei gwario. Cadwch lygad ar ei wefan, neu beth am gofrestru am ei e-bost wythnosol . Mae hefyd ganddo dudalen boblogaidd ar Facebook  >a  chyfrif Twitter .

 

Cadw mwy o arian yn eich poced

Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol wedi creu cynllunydd cyllideb i’ch helpu i gadw mwy o arian yn eich poced.

Mae gan y Gwasanaeth Cyngor ar Arian lawer o ganllawiau ac offerynnau eraill sy’n rhad ac am ddim a all eich helpu i arbed arian a chael y diweddaraf am y newidiadau i fudd-daliadau, fel:

Gallwch roi galwad iddynt ar 0300 500 5000 neu ’mynd i’w gwefan i gael llawer mwy o wybodaeth ddefnyddiol.