Ein Llinell Cwsmeriaid
01633 620 111

 

Caru ble ni'n byw

Rydym oll yn hoffi byw mewn lle deniadol, a medrwn i gyd gyfrannu at hyn. Gall gwneud gwhaniaeth bach gael effaith fawr iawn, yn enwedig os yw pawb yn gwneud hynny.

Mae "Caru ble ni'n byw" yn ffordd newydd o adrodd am yr ardal lle rydych yn byw. Os hoffech chi wneud gwahaniaeth i'r lle rydych yn byw ynddo, dwedwch wrthym ni. Medrwch adrodd am broblem yn eich ardal leol pan nad yw'n bodloni'r safonau a nodir yma.

Beth yw'r safonau?

Rydym wedi gwrando ar adborth ar ôl digwyddiadau archwilio stadau ac mae gennym nawr set o safonau clir ar gyfer eich stryd, bloc, ffyrdd, llwybrau a mannau gwyrdd.

Mae'r safonau yn delio gyda:

  Hefyd, mae yna fideo byr y medrwch ei wylio yma sy'n esbonio'r safonau i chi.

Sut i adrodd am broblem

Darllenwch y safonau yn yr adrannau uchod. Os gwelwch rywbeth nad yw'n bodloni'r safonau hyn, dylech nodi lle a phryd y gwelsoch hyn. Pan fyddwch yn cysyllu â ni, gadewch i ni wybod y manylion hyn:

  • Eich enw a'ch cyfeiriad
  • Y rhif ffôn gorau i ni ei alw yn ystod y dydd
  • Eich rhif ffôn symudol (os yw'n wahanol i'r uchod)
  • Cyfeiriad ebost (os oes gennych un)
  • Lleoliad y broblem rydych wedi sylwi arni
  • Cymaint o fanylion ag y bo modd am y broblem

Ffurflen Arlein

Medrwch adrodd am unrhyw o'r materion uchod ar ein ffurflen arlein syml. Rydym yn edrych ar y ffurflenni bob dydd Llun, Mercher a Gwener. Medrwch adrodd dros y ffôn neu ebost am unrhyw beth sydd angen ei drin ar frys.

Ar y ffôn

Ffoniwch ni ar 0800 111 4242 / 01633 620 111 i siarad gyda'r tîm gwasanaethau cwsmeriaid.

Ebost

Anfonwch ebost atom i enquiries@bronafon.org.uk

Ar Facebook

Anfonwch neges atom ar Facebook. Medrwch atodi llun hefyd. facebook.com/BronAfon/

Ar Twitter

 Medrwch drydar hefyd: @bronafon

Beth fyddwn ni yn ei wneud

Byddwn yn holi i weld pwy sydd  berchen ar y tir neu'r ffordd a delio gyda'r adroddiad yn unol â hynny. Os yw'r mater yn ymwneud â rhywbeth y mae Cyngor Torfaen yn gyfrifol amdano, anfonwn yr adroddiad ymlaen atyn nhw. Cofiwch, er ein bod yn gweithio'n agos gyda Chyngor Torfaen i wella safonau, nid oes gan Bron Afon unrhyw reolaeth o ran sut fydd y cyngor yn ymateb.

Beth arall fedrwch chi ei wneud?