Clwb Gwaith Bron Afon

Mae Clwb Gwaith Bron Afon ar agor bob dydd Mercher o 1pm i 3pm. Mae croeso i bawb; nid oes yn rhaid i chi fod yn denant Bron Afon i alw heibio. Caiff ei gynnal yn Swyddfa Bron Afon, Clôs William Brown, Parc Diwydiannol Llantarnam, Cwmbrân, NP44 3AB.

Yn y fideo yma, mae Bianca yn esbonio beth yw’r clwb...

 

Dewch draw os ydych eisiau help gyda:

  • Ysgrifennu eich CV
  • Chwilio am waith
  • Cwblhau ffurflen gais
  • Sgiliau cyfweliad

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch Bianca ar 01633 620196 neu ebostiwch bianca.john@bronafon.org.uk