Ein Llinell Cwsmeriaid
01633 620 111

Yswiriant Cynnwys Cartref

Ydych chi wedi meddwl beth fyddai’n digwydd petai rywun yn torri i mewn i’ch tŷ? Sut byddech chi’n llwyddo i ail brynu eich eiddo petai yna dân yn eich cartref? Fedrech chi fforddio i wneud hynny allan o’ch poced eich hun?

Bron Afon sydd yn rheoli a chynnal eich cartref ond ni allwn ailosod eich eiddo, nwyddau cartref na chynnwys pe byddai yna dân neu ladrad. Dyna paham yr ydym yn eich annog i drefnu yswiriant cynnwys cartref  nail ai drwy ein cynllun arbennig neu drwy drefnu eich yswiriant eich hun.

Trwy fanteisio ar ein cynllun gydag allwch ddiogelu eich eiddo am cyn lleied ag 86c yr wythnos.

 

Faint allai hyn gostio?

Isod, mae rhai enghreifftiau o’r taliadau wythnosol a’r math o yswiriant y gallech ei gael:

Swm yr Yswiriant

Cost fesul wythnos

£14,000

£1.34

£22,000

£2.10

£30,000

£2.86

 

Os ydych dros 60 oed gallwch gael yswiriant rhatach fyth:

Swm yr yswiriant

Cost fesul wythnos

£6,000

£0.57

£7,000

£0.67

£8,000

£0.76

  

Sut i wneud cais

I wneud cais am gynllun yswiriant neu i holi am fwy o wybodaeth, rhowch alwad i ni ar 0800 111 4242 / 01633 620 111

Nodwch: Os oes gennych ôl-ddyledion rhent, ni chewch eich derbyn ar y cynllun hwn. Os byddwch yn mynd i drafferthion a chael anhawster i dalu eich rhent, bydd eich cais yn cael ei wrthod.

 

Stori Susan Belcher...Fire in tenants home

 

Mae Susan Belcher o Gwmbrân yn gwybod yn union pa effaith y mae tân yn ei adael. Fe gollodd bron i bopeth pan ddinistriwyd ei chartref gan dân ym mis Rhagfyr ac nid oedd ganddi yswiriant am y cynnwys. Dyma ei stori hi:

"Doeddwn i a fy mab Thomas, chwech oed ddim adref pan aeth y tŷ ar dân ond nid oedd rhai o’r anifeiliaid anwes mor lwcus. Yn anffodus bu farw Lily, fy mhwdl a oedd yn 13 oed a Sydney fy mharot oedd yn 20 oed.

"Mae’r math yma o brofiad yn gwneud i chi sylweddoli nad eiddo personol yw popeth - bywyd sydd yn bwysig - ond buaswn yn cynghori pawb i wneud yn siŵr bod ganddynt yswiriant cynnwys cartref. Ar wahân i ychydig o luniau, nid oeddwn yn medru achub unrhyw beth. Roedd e’n teimlo fel petai 23 mlynedd o fy mywyd wedi diflannu yn y fflamau."

Y newyddion da yw bod Susan wedi dychwelyd i fyw yn ei chartref.

"Mae’r cymdogion yn wych a buaswn ddim am fyw yn un man arall.

"Mae’n grêt gwybod, er bod y byd wedi newid, nid yw’r ysbryd cymunedol wedi newid yn Sain Derfel."