Ein Llinell Cwsmeriaid
01633 620 111

Banciau bwyd a thocynnau bwyd

Os ydych chi’n ei chael yn anodd prynu bwyd bob wythnos, mae nifer o leoedd ledled Torfaen a all eich helpu.

Medrwch wneud cais am docyn bwyd neu barsel bwyd gan Fron Afon (bydd angen i chi lenwi ffurflen incwm a gwariant gydag aelod o’n Tîm Cymorth yn gyntaf). Medrwch wedyn gasglu eich parsel neu eich tocyn gennym ni.

Gellir defnyddio tocynnau yn:

Y Ganolfan Gobaith
5 Stad y Pafiliwn
Pontnewynydd
Pont-y-pŵl
NP4 6NF

Ar agor: 
Dydd Llun a Dydd Mercher, 1pm-4pm
Dydd Gwener, 10am-hanner dydd

Mae cynghorydd ar fudd-daliadau o Gymorth ar Bopeth hefyd ar gael.

Eglwys Efengylaidd Ebeneser
Heol Gwlad yr Haf
Pontnewydd
Cwmbrân
NP44 1QX

I gael gwybod mwy, ewch i wefan yr Eastern Valley Foodbank, ffoniwch 01495 760605 neu e-bostiwch info@easternvalley.foodbank.org.uk

Ar agor: 
Dydd Mawrth, 1pm-4pm

Mae cynghorydd ar fudd-daliadau o Gymorth ar Bopeth hefyd ar gael.

Byddin yr Iachawdwriaeth
Stryd Wesley
Hen Gwmbrân
Cwmbrân
NP44 3LX

Ar agor:
Dydd Mercher, 1.30pm-4.30pm

Neuadd y Gweithwyr
Stryd Fawr
Blaenafon

Ar agor: 
Dydd Llun, 1pm-3pm

Mae’r mudiadau hyn hefyd yn rhoi tocynnau bwyd:

Cyngor ar Bopeth
45 Sgwâr Gwent
Cwmbrân
Ffôn: 01633 876 121

Ar agor:
Dydd Llun, 10am-3.30pm
Dydd Mawrth, 10am-3.30pm
Dydd Mercher, 8.30am-3.30pm
Dydd Iau, 10am-3.30pm
Dydd Gwener, 10am-3.30pm
Dydd Sadwrn a Dydd Sul, ar gau

Canolfan Byd Gwaith
Y Ganolfan Waith
Pont-y-pŵl  
Ffôn: 0345 604 3719

Canolfan Byd Gwaith
Y Ganolfan Waith
Cwmbrân
Ffôn: 0843 487 1844

Lighthouse
Stryd Siôr
Pont-y-pŵl
NP4 6BZ 
Ffôn: 01495 366 810

Cymunedau yn Gyntaf
Ffôn: (Gogledd Torfaen) 01495 742 681 (De): 01633 647 425

Mae TRAC2 yn Nhrefethin hefyd yn rhoi parseli bwyd. Ffôn: 01495 764 078

I gael rhagor o wybodaeth ar gael hyd i fanc bwyd, ewch i: 
https://www.trusselltrust.org/get-help/find-a-foodbank/

Bydd £3 hefyd yn prynu detholiad o fwyd o:

The Veg Box
The Avenue
Garndiffaith
Pont-y-pŵl
Ffôn: 01435 774453

Canolfan Ieuenctid a Gweithgareddau Cold Barn Farm
Heol ger y Coed
Trefethin
Pont-y-pŵl
Ffôn: 01495 740 041

Co Star
Neuadd Gymunedol Threepenny Bit
Greenmeadow
Cwmbrân
NP44 4SX
Ffôn: 01633 869 227