Ein Llinell Cwsmeriaid
01633 620 111

Gwybodaeth am ddiogelwch tân ar ôl y tân erchyll yn Nhŵr Grenfell

Rydym wedi rhoi neges ar y cyfryngau cymdeithasol yma y diwrnod ar ôl y tân i esbonio bod gennym  chwistrellwyr ym mhob un o’n tri bloc uchel a bod y cynhyrchion a’r systemau rydym yn eu defnyddio yn wahanol i rai tŵr Grenfell.

Ers hynny, rydym wedi bod yn gweithio’n galed i gasglu gwybodaeth er mwyn medru tawelu meddyliau trigolion eraill sydd wedi bod yn gofyn cwestiynau.

Mae gan y tudalennau hyn nawr wybodaeth i drigolion sy’n byw yn ein cartrefifflatiau a blociau uchel.