Garejis

Gall unrhyw drigolyn yn Nhorfaen wneud cais i rentu garej.

Dyma rhai rhesymau pam y dylech rentu garej gennym ni:

  • Fe allech gael yswiriant car sy’n rhatach os ydych yn cadw eich car mewn garej.
  • Mae lladrad neu fandaliaeth yn llai tebygol
  • Mae eich car yn edrych yn well am gyfnod hirach am ei fod yn cael ei gadw’n lân a sych
  • Nid oes rhaid i chi gael gwared ar iâ oddi ar y sgrin yn y gaeaf

Edrychwch am arejis newydd bob dydd Iau.

Pa arejis sydd ar gael?

Gogledd

Opsiwn 1:      G2 George Street, Pontnewynydd, Pontypool £8.45

Opsiwn 2:      G109 Guildway, Trevethin, Pontypool £8.45

De

Opsiwn 3:      G7 Longhollow, Northville, Cwmbran £8.43

Opsiwn 4:      G36 Cwrt Glas, Croesyceiliog, Cwmbran £8.43

Opsiwn 5:      G24 Greenmeadow Way Court A, St Dials, Cwmbran £8.43

Opsiwn 6:      G47 Coleford Path, St Dials, Cwmbran £8.45

 

Os hoffech y wybodaeth yma yn Gymraeg gadewch i ni wybod ar 01633 620111

Os nad ydych yn denant gyda Bron Afon ar hyn o bryd bydd TAW yn cael ei ychwanegu at y prisiau uchod.

Os oes gennych unrhyw ddyledion gyda Bron Afon ar hyn o bryd, yn cynnwys ôl-ddyledion rhent ni allwn rentu garej i chi tan eich bod wedi eu talu.

Sut ydw i’n gwneud cais?

Mae gwneud cais am garej yn hawdd. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw llenwi'r ffurflen isod a dewis y garej (is) yr ydych yn dymuno gwneud cais amdano/amdanynt. Bydd garejis yn cael eu rhoi ar sail y cyntaf i'r felin.

Os oes gennych chi anghenion meddygol neu anghenion o ran symudedd byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi ddewis garejis yn agos at eich cartref. Os nad oes unrhyw garejis wedi'u rhestru yn agos at eich cartref ac oes gennych anghenion meddygol neu anghenion symudedd, gallwch gofrestru eich diddordeb ar y ffurflen isod, a byddwn yn cysylltu â chi pan ddaw garej ar gael yn agos i'ch cartref.

Nodwch mai drwy e-bost yn unig y byddwn yn rhoi gwybod am y ceisiadau llwyddiannus. (Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych yn ffolder sothach eich e-bost). Byddwn yn anelu i wneud hyn cyn gynted ag y bo modd ar ôl i’r hysbyseb gau.