Ein Llinell Cwsmeriaid
01633 620 111

Dod o hyd i gartref

Mae gan Bron Afon filoedd o gartrefi mewn cymunedau ymhob cwr o Dorfaen. Mae ein cartrefi yn fforddiadwy ac yn cael eu cynnal a chadw i Safon Ansawdd Tai Cymru.

Gallwch wneud cais am gartref, tai ymddeol neu gael gwybod sut i gyfnewid cartref i dŷ, neu o dŷ sy’n eiddo i Fron Afon.

Beth hoffech chi ei wneud?

Gwneud cais i fyw mewn cartref Bron Afon
Cofrestru gyda Homeseeker i wneud cynnig am gartref gyda Bron Afon

Dod o hyd i dai ymddeol
Os ydych yn 60 oed neu hŷn, gallwch wneud cais i fynd yn un o gynlluniau ymddeol Bron Afon.

Cyfnewid cartref gyda thenant arall
Mae cyfnewid cartref yn ffordd boblogaidd i bobl symud yn gyflym ac yn hawdd.