Cysylltwch â Ni

Ymunwch â Fy Nghyfrif i

Fy Nghyfrif i yw’r ffordd hawdd i wirio’ch mantolen rhent a dweud wrthym yn uniongyrchol am atgyweiriadau. Gallwch wneud hyn ar unrhyw adeg.  Gallwch ymuno neu fewngofnodi i Fy Nghyfrif i yma

Rhowch alwad i ni

Ar gyfer atgyweiriadau ac ymholiadau cyffredinol gallwch ein galw ni ar:

01633 620 111

Gellir cysylltu â’n tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid o 8am - 5pm (Llun - Gwener).

Os oes gennych argyfwng gallwch ddefnyddio'r rhifau uchod i gysylltu â'n gwasanaeth brys allan o oriau. 

Danfonwch e-bost atom ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol gallwch e-bostio enquiries@bronafon.org.uk

Os yw eich ymholiad ar gyfer aelod penodol o staff, ychwanegwch eu henw yn y llinell testun a byddwn yn sicrhau bod eich e-bost yn eu cyrraedd.

Siaradwch â ni ar gyfryngau cymdeithasol

Gallwch ddefnyddio unrhyw rhai o’r dolenni cyswllt isod i ofyn cwestiwn neu adael sylwadau. Mae’r cyfrifon hyn yn cael eu monitro rhwng 9am a 5pm rhwng dydd Llun a dydd Gwener yn unig, felly os yw eich ymholiad yn bwysig yn ystod y nos neu ar benwythnos, rhowch alwad i ni ar y rhifau uchod.

 Google map of Bron Afon locationYmwelwch â’n Prif Swyddfa

Tai Cymunedol Bron Afon
Tŷ Bron Afon
Clos William Brown
Park Diwydiannol Llantarnam
Cwmbrân
NP44 3AB

Sut i gyrraedd

Os ydych chi’n dod yn y car yna cliciwch ar y map uchod weld ein lleoliad ar Google Maps. Mae’r maes parcio am ddim ond gall fod yn brysur iawn felly sicrhewch ddigon o amser i gael hyd i le i barcio.  Mae Swyddfa Bron Afon tua phum munud o gyffordd 26 ar y M4.

Gallech hefyd feddwl am rannu car er mwyn lleihau eich ôl troed carbon. Gallwch ddefnyddio Liftshare Wales neu  Share Cymru er mwyn cael hyd i rywun a fydd efallai eisiau rhannu siwrnai.

Od ydych chi’n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus gallwch gynllunio’ch taith ar fws neu drên gan ddefnyddio Traveline Cymru

Mae gyda ni le i gloi ei beic a chawodydd ar gyfer cerddwyr a beicwyr. Mae gorsaf drenau Cwmbrân tua dwy filltir i ffwrdd ac mae’n agos at y Rhwydwaith Seiclo Cenedlaethol. Mae gan Sustrans fwy o wybodaeth ar lwybrau seiclo.