Adroddiad Blynyddol 2016/17

Dyma ein hadroddiad a storïau am ein gwaith yn ystod 2016/17. I weld o ble y daeth ein harian a sut y cafodd ei wario ynghyd â data pwysig arall, agorwch y PDF hwn. Ein Cynllun Corfforaethol sy’n llywio ein gwaith ac wrth bori drwy’r ffeil fe welwch rhai o’r camau mawrion yr ydym wedi eu cymryd tuag at gyflawni’r nodau hyn.

Annual Report 2016/17

I gael copi o un o’n hadroddiadau blynyddol blaenorol e-bostiwch enquiries@bronafon.org.uk